Hutbe - 28 Aralık 2012 - Hafız Ebubekir Aydıner- ( Haramlardan Sakınmak)